S ST138/BE SECCO


S ST138/BE SECCO

  • Napájenie z batérie
  • Plastové puzdro
  • Modrá farba puzdra
  • Digitálny ciferník
  • Dátum
  • Stopky
  • Pamäť na medzičasy
  • Odpočítavacie stopky
  • Budík

Odporúčaná cena 13,5 €